ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " ห้องพระออนไลน์ " บ้านพี่พลอย

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านมามาสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ

เลือกบทสวดมนต์ เชิญ ด้านล่างเลยนะคะ

บทสวดมนต์ต่างๆ ใน "ห้องพระบ้านพี่พลอย" คะ
.
บทสวดมนต์ทั้งหมดในห้องพระบ้านพี่พลอยค่ะ
 
                 บทสวดมหาสมัยสูตร 
   

ปุพพภาคนมการ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะ โต

(ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น)

อะระหะโต

(ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส)


สัมมาสัมพุทธัสสะ

(ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง)

( 3 ครั้งคะ)

...................

พุทธานุสสติ

....................

ตัง โข ปะนะ ภะคะวันตัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต


(ก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า)

อิติปิ โส ภะคะวา

(เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น)

อะระหัง

(เป็นผู้ไกลจากกิเลส)

สัมมาสัมพุทโธ

(เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

วิชชาจะระณะสัมปันโน

(เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ)

สุคะโต

(เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี)

โลกะวิทู

(เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง)

อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสะระถิ


(เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ ยังไม่มีใครยิ่งกว่า)

สัตถา เทวะมะนุสสานัง


(เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย)

พุทโธ

(เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม)

ภะคะวา ติ

(เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้แล)

..........................

.พลอยจ๋า ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับทุกท่านในการสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ ที่ให้ความสนใจเข้า "ห้องพระบ้านพี่พลอย" คะ

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋าค่ะ

Comment

Comment:

Tweet