วิทยุเสียงแห่งธรรม บ้านพี่พลอย

เชิญฟังเทปบันทึกเสียง

ประสบการณ์ทางวิญญาณ ตายแล้วฟื้น และกฎแห่งกรรมอื่นๆ

คลิ๊กที่นี้ เพื่อเลือกรับฟังเรื่องอื่นๆ ต่อไปค่ะ

พลอยจ๋าขอเชิญทุกท่านสละเวลาฟังเสียงแห่งธรรม

กฎแห่งกรรม 3 เรื่องสั้น ในรูปของเสียงตามสายนะค่ะ

 

เรื่องที่ 1. โกเดี้ยงไปเมืองผี

เรื่องที่ 2. ประสบการณ์ท่องนรก-สวรรณ์ของเด็กหญิงลัดดา อินทรจิตต์ อายุ 12 ขวบ

เรื่องที่ 3.คุณสุวรรณ แจ้งมงคล อายุ 43 ปี พยาบาลสาวตายแล้วฟื้น

เรื่องที่ 4. คุณครูสาว พบท่านยมราชและได้คาถาวิเศษจากท่าน

 

 

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

Comment

Comment:

Tweet

Recommend