มงคลชีวิต 38 ประการ

posted on 28 Sep 2007 22:04 by bannpeeploy in buddhism

มงคลชีวิต 38 ประการ

สวัสดีค่ะทุกๆ คน วันนี้พลอยจ๋ามี ซีรีย์พระพุทธศาสนาเรื่องยาว 38 ตอนจบ"มงคลชีวิต 38 ประการ" มาฝากกันนะค่ะ โดยมงคลทั้งหมดนั้นเป็นเสียงบรรยายธรรมของท่านพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)นะค่ะ ค่อยๆ ฟังก่อนนอนที่ละมงคลก็ได้ค่ะ เดือนกว่าๆ เราก็ฟังจบหมดซีรีย์นี้กันพอดี เดี๋ยวพลอยจ๋าไปหาซีรีย์ใหม่มาเติมพลังธรรม (ชื่อเหมือนพรรคการเมืองที่ไม่กินผักเลยนะค่ะ กิกิ) กันให้อีกอยู่เรื่อยๆ นะค่ะ และแต่ละมงคลนั้นมีบทความสรุปแนบอยู่ด้วยนะค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลในการศึกษาก็สามารถปริ้นท์ออกไปได้เลยค่ะ ไม่หวง ไม่ห้าม ไม่ต้องขออนุญาตแต่ประการใดค่ะ เชิญเลือกคลิ๊กรับฟังธรรมบรรยายเรื่องมงคลชีวิต เพื่อเป็นอุดมมงคลให้กับชีวิตคุณกันนะค่ะ วันนี้ลากันไปก่อนคุณพระคุ้มครองนะค่ะ ธรรมะสวัสดีค่ะ

โดย พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ

เชิญเลือกคลิ๊กฟังตามหัวข้อที่สนใจได้ตามอัธยาศัยค่ะ

           มงคลชีวิต 38 ประการ

                บทกล่าวปฐมบท "อุดมมงคลทั่วไป"

                มงคลชีวิตที่ 1 การไม่คบคนพาล

                มงคลชีวิตที่ 2 การคบบัณฑิต

                มงคลชีวิตที่ 3 การบูชาผู้ควรบูชา

                มงคลชีวิตที่ 4 การอยู่ในประเทศอันสมควร

                มงคลชีวิตที่ 5 การได้สั่งสมบุญ

                มงคลชีวิตที่ 6 การตั้งตนถูกทาง

                มงคลชีวิตที่ 7 การคงแก่เรียน

                มงคลชีวิตที่ 8 การมีศิลปะ

                มงคลชีวิตที่ 9 การมีวินัย

                มงคลชีวิตที่ 10 การพูดวาจาสุภาษิต

                มงคลชีวิตที่ 11 การบำรุงบิดามารดา

                มงคลชีวิตที่ 12 การสงเคราะห์บุตร

                มงคลชีวิตที่ 13 การสงเคราะห์ภรรยา

                มงคลชีวิตที่ 14 การงานไม่คั้งค้าง

                มงคลชีวิตที่ 15 การบำเพ็ญทาน

                มงคลชีวิตที่ 16 การประพฤติธรรม

                มงคลชีวิตที่ 17 การสงเคราะห์ญาติ

                มงคลชีวิตที่ 18 การงานไม่มีโทษ

                มงคลชีวิตที่ 19 การงดเว้นจากบาป

                มงคลชีวิตที่ 20 การสำรวมจากการดื่ม

                มงคลชีวิตที่ 21 ความไม่ประมาทในธรรม

                มงคลชีวิตที่ 22 ความเคารพ

                มงคลชีวิตที่ 23 ความถ่อมตน

                มงคลชีวิตที่ 24 ความสันโดษ

                มงคลชีวิตที่ 25 ความกตัญญู

                มงคลชีวิตที่ 26 ฟังธรรมตามกาล

                มงคลชีวิตที่ 27 ความอดทน

                มงคลชีวิตที่ 28 ความเป็นผู้ว่าง่าย

                มงคลชีวิตที่ 29 การเห็นสมณะ

                มงคลชีวิตที่ 30 การสนทนาธรรม

                มงคลชีวิตที่ 31 การบำเพ็ญตบะ

                มงคลชีวิตที่ 32 การประพฤติพรหมจรรย์

                มงคลชีวิตที่ 33 การเห็นอริยสัจ

                มงคลชีวิตที่ 34 การทำพระนิพพานให้แจ้ง

                มงคลชีวิตที่ 35 จิตที่ไม่หวั่นไหว

                มงคลชีวิตที่ 36 จิตที่ไม่เศร้าโศก

                มงคลชีวิตที่ 37 จิตที่ปราศจากธุลี

                มงคลชีวิตที่ 38 จิตเกษม

เครดิตเสียงธรรมะบรรยาย จากเวปธรรมจักร ดอทเน็ต ค่ะ

เครดิตบทความ จาก มงคลชีวิต ค่ะ

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า