ธรรรมนิยาย พระอานนท์ พุทธอนุชา

  สวัสดีคะวันนี้พลอยจ๋านำธรรมนิยาย เรื่อง พระอานนท์ พุทธอนุชา ผลงานการประพันธ์ของท่านอาจารย์วศิน อินทรสระ และทางมูลนิธิธรรมสันติได้จัดทำเป็นบทละครอ่าน เพื่อเผยแผ่ธรรมนิยาย อิงพระพุทธศาสนาและให้ความรู้ความเข้าใจพุทธประวัติและประวัติของพุทธสาวก อีกทั้งคำสอนและคติการดำเนินชีวิตต่างๆ ในเนื้อหา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในพระศาสนาของเรามากขึ้นด้วยนะคะ  พลอบจ๋าต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วศิน และทางมูลนิธิธรรมสันติมากๆ ที่มีเมตตาจัดทำสื่อดีๆ ออกมาให้พวกเราทุกคนได้ขวนขวายศึกษาทางธรรมกันนะคะ ขออนุโมทนาด้วยค่ะ

ธรรมนิยาย พระอานนท์ พุทธอนุชา นี้เดิมที่นั้นมีทั้งหมดด้วยกัน 33 ตอนค่ะ แต่พอนำมาแบ่งเป็นไฟล์เสียงออดิโอแล้ว มีทั้งหมด 36 ตอนด้วยกันนะคะ  ซึ่งพลอยจ๋าจะนำมาเสนอทั้งไฟล์เสียงและเนื้อเรื่องเต็มกันเลยทีเดียวนะคะ ท่านผู้สนใจศึกษารับฟัง หรืออ่าน ขอเชิญเลือกคลิ๊กได้ตามอัธยาศัยจากหัวข้อสารบัญด้านล่างนี้นะคะ ขอให้มีความสุข สงบ อยู่ในบ้านน้อยหลังนี้ "บ้านพี่พลอย" ขอขอบพระคุณค่ะ..

สนใจ อ่านประวัติพระอานนท์เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้คะ

 สารบัญ ธรรมนิยาย พระอานนท์ พุทธอนุชา

  พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 1

( ในที่ประชุมสงฆ์ ณ เชตวันมหาวิหาร และ ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์ )

  พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 2

( ณ สัณฐาคารแห่งนครกบิลพัสดุ์ (ต่อ) กับ พุทธปฐากผู้เป็นบัณฑิต และ มหามิตร )

  พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 3

( มหามิตร (ต่อ) และ กับพระนางมหาปชาบดี )

  พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 4

( กับพระนางมหาปชาบดี และ ความรัก-ความร้าย )

  พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 5

( ความรัก-ความร้าย  และ โกลิกาภิกษุณี (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 6

( โกกิลาภิกษุณี (ต่อ) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 7

( โกกิลาผู้ประหารกิเลส (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 8

( โกกิลาผู้ประหารกิเลส (1) และ พันธุละกับพระราชา (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 9

( พันธุละกับพระราชา (ต่อ) และ ณ ป่าประดู่ลาย (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 10

( ณ ป่าประดู่ลาย (ต่อ) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 11

( บนกองกระดูกแห่งตัณหานุสัย (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 12

( บนกองกระดูกแห่งตัณหานุสัย (ต่อ)กับ สุทัตตะผู้สร้างอารามเชตะวัน และ เบญจกัลยาณีนางวิสาขา (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 13

( เบญจกัลยาณีนางวิสาขา (ต่อ) และ มหาอุบาสิกานามวิสาขา (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 14

( มหาอุบาสิกานามวิสาขา (ต่อ) และ พุทธานุภาพ (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 15

( พุทธานุภาพ (ต่อ) และ นางบุญและนางบาป (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 16

( นางบุญและนางบาป (ต่อ) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 17

( นางบุญและนางบาป (ต่อ) และ นางบาปและนางบุญ (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 18

( นางบาปและนางบุญ (ต่อ) และ ปฎิกิริยาธัมโมชปัญญา (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 19

( ปฎิกิริยาธัมโมชปัญญา (ต่อ) และ น้ำใจและกิริยา (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 20

( น้ำใจและกิริยา (ต่อ) และ บุพพูปการของพระพุทธอนุชา (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 21

( บุพพูปการของพระพุทธอนุชา (ต่อ) และ ความอัศจรรย์ของธรรมวินัย (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 22

( ความอัศจรรย์ของธรรมวินัย (ต่อ) และ ปัจฉิมทัสนา ณ กรุงเวสาลี (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 23

( ปัจฉิมทัสนา ณ กรุงเวสาลี (ต่อ) และ คราวเมื่อทรงพระชนมายุสังขาร (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 24

( คราวเมื่อทรงพระชนมายุสังขาร (ต่อ) และ พระอานนท์ร้องไห้ (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 25

( พระอานนท์ร้องไห้ (ต่อ) และ ปัจฉิมสาวกพระอรหันต์และพวงดอกไม้มาร (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 26

( ปัจฉิมสาวกพระอรหันต์และพวงดอกไม้มาร (ต่อ) และ อุปการชีวกและพวงดอกไม้มาร (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 27

( อุปการชีวกและพวงดอกไม้มาร (ต่อ) และ อุปการชีวกและพระอนันตชิน (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 28

( อุปการชีวกและพระอนันตชิน (ต่อ))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 29

( อุปการชีวกและพระอนันตชิน (ต่อ) และ เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 30

( เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค (ต่อ) และ วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 31

( วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา (ต่อ) และ พรหมฑัณฑ์และ ณ ชาตสระบนเส้นทางจาริก (1) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 32

( เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค (ต่อ) )

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 33

( เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค (ต่อ) และ จตุรงคพลและวิมลมาน (1))

พระอานนท์ พุทธอนุชา ตอนที่ 34

( จตุรงคพลและวิมลมาน (ต่อ) และ หญิงงามกับบิดา (1))