ท่านอาจารย์วศิน  อินทรสระ 

  สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบล็อกบ้านพี่พลอย  วันนี้พลอยจ๋านำธรรมนิยาย ชุด  ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล  มีทั้งหมด  11  เรื่องด้วยกันคะ  เป็นผลงานการประพันธ์ของ อาจารย์ วศิน  อินทรสระ  จัดทำโดยมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา  วัดปทุมวนาราม  และมูลนิธิ ถาวร จิตตถาวโร  ให้เสียงพากย์ประกอบเรื่องคะ

"ลีลากรรมของสตรีในสมัยพุทธกาล"  นั้นเป็นการกล่าวถึงอุปนิสัยและการบำเพ็ญเพียรในทางธรรมของสุภาพสตรีในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเรายังมีชีวิตอยู่ ทั้ง 11 คน ค่ะ โดยจะกล่าวแบ่งถึงทีละคน การดำเนินเรื่องสนุกนะคะ พลอยจ๋าอยากให้ทุกคนลองฟังดูก่อนแล้วจะเพลิดเพลินจนลืมไปเลยว่านี้คือธรรมนิยาย  ฟังจบแล้วยังได้สาระ ข้อคิด แนวการดำเนินชีวิตดีๆ ด้วยนะค่ะ 

พลอยจ๋าขออนุโมทนาบุญร่วมกับท่านอาจารย์วศิน อินทรสระ และ มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา มูลนิธิถาวร จิตตถาวโร ที่จัดทำลีลากรรรมของสตรีในสมัยพุทธกาลชุดนี้ด้วยนะคะ  เป็นประโยชน์ให้สาระความรู้และกำลังใจในการขวนขวายธรรมใส่ตัวมากๆ ค่ะ กราบของพระคุณมากคะ..

  สารบัญลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล  

  ท่านที่สนใจรับฟังธรรมนิยายชุด ลีลากรรมของสตรีในสมัยพุทธกาล ของท่านอาจารย์วศิน อินทรสระ  เชิญเลือกคลิ๊กเพื่อรับฟังเสียงได้ ตามชื่อตอนข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ

   วิสาขา  มหาอุบาสิกา

   พระนางสามาวดี

   ปฎาจารา

   พระนางรูปนันทา

   นางจิณจมาณวิกา

   นางปุณณา

   อุตตราอุบาสิกา

   กีสาโคตมี

   กุณฑลเกสีเถรี

   ธิดาช่างหูก

   สิริมา