สวัสดีค่ะ..วันนี้พลอยจ๋านำภาพประกอบธรรมนิยายชุด ท่องนรกกับพระมาลัย  มาฝากทุกคนค่ะ  โดยเป็นภาพบรรยายสภาพขุมนรกแต่ละขุม พร้อมทั้งอธิบายว่ากระทำเช่นใดมาจึงต้องมาตกนรก  ชดใช้กรรมอย่างนี้  ขอให้ชมกันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ละอาย เกรงกลัวต่อบาปกรรมนะคะ 

 สนใจ  รับฟังและอ่านเนื้อเรื่องธรรมนิยาย ชุด ท่องนรกกับพระมาลัย  เชิญคลิ๊กที่นี้คะ 

ในการอันลับล้นพ้นไปแล้วในครั้งก่อน
ภิกษุหนึ่งได้พระพรชื่อพระมาลัยเทพเถร
อาศัยบ้านกำโพดชนบทโรหเจน
อันเป็นบริเวณในแว่นแคว้นแดนลังกา
พระเถรนั้นเธอมีฤทธิ์ประสิทธิด้วยปัญญา
มีศีลครองสิกขาฌานะสมาบัติบริบูรณ์
สิ้นกิเลสประเสริฐศักดิ์สันโดษนักใครจักปูน
รู้หลักศรัทธาพูนใจละเอียดทรงพระธรรม์ ฯลฯ
ปรากฏด้วยรู้หลักมีฤทธิ์นักถึงอรหันต์
อุปมาเหมือนพระจันทร์อันปรากฏในเวหา
คราวนั้นเสด็จลงไปในนรกด้วยกรุณา
เพื่อจะให้เขาสั่งมาแล้วจะบอกแก่ญาติพลัน
พระโมคคัลลาน์ผู้สาวกโปรดนรกทุกทุกวัน
ครั้นแล้วโปรดชาวสวรรค์ด้วยพระธรรมอันฉับเฉียว
พระมาลัยเทพเถรบ่แปลกกันดุจพิมพ์เดียว
รู้ธรรมอันฉลาดเฉลียวอานุภาพเหมือนคันนา ฯลฯ

 ภาพที่ 1  พระมาลัยเทวเถระโปรดยมโลก

ซึ่งพระยายมและนายนิริยะบาล  กำลังไต่สวนผู้ที่ตายไปแล้วใหม่ๆ โดยเป็นบัญชีเล่มใหญ่ตรวจตราดูโดยละเอียดว่า  ใครเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นเคยทำบุญทำทานอะไรไว้บ้าง  เช่น ผู้ชายท่านก็จะเน้นว่า  เคยบวชเรียนเขียนอ่านพระธรรมวินัยไตรสิขาไหม  เคยอยู่ในระเบียบวินัยแค่ไหนเพียงไร  ถ้าเป็นฆราวาส  ท่านก็จะเน้นถามเกี่ยวกับการรักษาศีลห้า  เป็นหลักสำคัญ  โดยมีเลขา ฯ เปิดบัญชีอ่านอย่างละเอียด  พระยายมผู้เสมือนหนึ่งผู้พิพากษานั่งบัลลังก์  คอยตัดสินพิจารณาชี้ขาดอย่างยุติธรรม ถ้าเห็นว่า  บุคคลใดทำคุณงามความดี ทำบุญกุศลไว้มากเป็นพระก็เป็นพระที่ดี  เป็นเณรก็เป็นเณรที่ดี  เป็นประชาชนพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  เป็นผู้มีศีลธรรมกัลยาณธรรมประจำใจว่า  ผู้นั้นตอบตามความเป็นจริงหรือไม่  เพราะทางยมโลกมีบัญชีเป็นหลักฐาน  ใครจะโกหกไม่ได้  มีโทษ  2  เท่าทีเดียว

 ภาพที่ 2  ปาณาติบาต  ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

คือ  ผู้ที่ขาดเมตตาธรรม  มีจิตใจโหดเหี้ยมทารุณ  ได้แก่ทำลายล้างผลาญ    บีดบี้บีฑากันประหัตประหารเหมือนผักเหมือนปลา  โดยถือว่า  ตัวเองมีอำนาจ  มีอิทธิพล  มีพลกำลังจึงประหารหรือเบียดเบียนรังแกผู้ที่มีกำลังน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสัตว์ที่มีคุณมาก เช่น  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่มีพระคุณต่อชาวโลกมาก  ยิ่งถ้าทำด้วยจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวรแล้วยิ่งมีเวรมีกรรมติดต่อ  เสมือนหนึ่งเงาติดตัวไปฉะนั้น

 ภาพที่ 3  อทินนาทาน  ลักขโมยทรัพย์สิน

คือ  ผู้ประพฤติผิดศีลข้อ  2  อทินนาทาน  เช่น  ลักขโมยของพระสงฆ์  ฉ้อโกง  ตลอดทั้งฉ้อราษฎร์บังหลวง  และทำลายทรัพย์สินขอผู้มีพระคุณ  เป็นต้น  พูดง่าย ๆ ก็คือมีเจตนาลักหรือถือเอาสิ่งของผู้อื่นโดยอาการขโมย  โดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาต  คือว่า  ล่วงเกินสิทธิของผู้อื่น   เช่น  โกงเลือกสวนไร่นา  โกงแผ่นดิน  โกงชาติ  โกงศาสนา  เป็นต้น

 ภาพที่ 4  กาเมสุมิจฉาจารา  ผิดลูก-ผิดผัว-ผิดเมียผู้อื่น  

คือบุรพกรรมของหมู่สัตว์นรก  ผู้กระทำผิดศีลข้อ  3  คือ ข้อ  กาเมสุมิจฉาจาร  คือประพฤติผิดลูกผิดเมียและผิดสามีของผู้อื่น  อย่างนี้เรียกว่า  ล่วงประเวณี  อันเป็นที่รักที่หวงแหนของผู้ที่เป็นเจ้าของ  โดยที่สุดกระทั่งผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย  เรียกว่า  พรากผู้เยาว์  หรือผิดจารีตประเพณีแบบแผนโบราณ  ผิดทำนองคลองธรรม  เหล่านี้พระยายมต้องส่งลงนรก  หรือปีนต้นงิ้วโดยไม่ต้องสงสัย  ฯลฯ  สรุปคือเป็นผู้มีราคตัณหามาครอบงำอย่างหนาแน่น

 ภาพที่ 5  มุสาวาทา  พูดโกหก หลอกลวง ต้มตุ๋น

คือ  เหล่าสัตว์นรกที่มักพูดเท็จ  พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ  พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ความจริง  หรือมักใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นก็เหมือนกัน  ตลอดทั้งผู้ที่มักโกหกหลอกลวง  ด่าว่าบิดามารดา  ครูบาอาจารย์  แม้การดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทสถาบันชาติ  ศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือว่ามีพระคุณใหญ่หลวง  หากใครผิดเข้าคือทำผิดหลายกระทง  ผิดศีลข้อที่  4  แล้วยังถือว่าเป็นคนอกตัญญูด้วยทั้งยังถือว่าเป็นผู้หาความเจริญไม่ได้และเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ ฯลฯ  (ถูกตัดสินทำให้เป็น  บ้า  ใบ้  เสียจริต  เป็นต้น)

 ภาพที่ 6  สุราเมระยะ  เสพย์สิ่งเสพติด สุรา ยาบ้า

คือ  พวกเหล่าสัตว์ที่มักลืมตัวขาดสติความยับยั้งชั่งใจ ดื่มแล้วฤทธิ์เมาทำให้ประมาทล่อแหลมต่อการขาดศีลข้ออื่นๆ ตามมาด้วย   เรียกว่าเป็นทางแห่งความเสื่อมเสีย  กล่าวคือ  เสียสติ  เสียคน  เสียเงิน  เสียเกียติยศและศักดิ์ศรี  ประการสำคัญ   ผู้ดื่มสุรามักก่อการอาละวาท  มักพาลหาเรื่อง  มักอวดเขื่องอวดโต  พวกนี้  กะทะทองแดงรออยู่แล้ว

 ภาพที่ 7 สัตว์นรกสั่งความพระมาลัย

เพื่อจดจำความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสของตน  ไปบอกแก่บรรดาญาติ  ให้ทำบุญตักบาตรกรวดนำอุทิศส่วนกุศล  หรือช่วยส่งส่วนบุญไปให้ด้วย  เพราะทุกข์ทรมานลำบากมากเหลือเกิน  เช่น  การฆ่าวัว ควาย ต่างๆ ก็จะตกนรก  คือ ตัวเป็นคนส่วนหัวเป็นเขาควาย  แม้กระทั่งพวกชอบกัดปลา  ชนไก่  ก็เหมือนกันจะเป็นครึ่งคนไก่  หรือครึ่งคนครึ่งสัตว์  ดูแล้วไม่เป็นสารรูปคนเลย  นี้แหละเรียกว่า  เปรตขอส่วนบุญเวลาตายแล้วก็นึกได้  เวลามีชีวิตอยู่ก็มัวแต่หลงระเริง

 ภาพที่ 8  สะพานนรก

สะพานนรก คนที่ก่อบาปกรรมหลังจากตายแล้ว ดวงวิญญาณส่วนใหญ่จะต้องมาเดินผ่านสะพานแห่งนี้ จะถูกยมบาลตีขับให้ตกลงไปเป็นเหยื่อของฝูงงูพิษที่อยู่ในเหวลึกใต้สะพาน มีวิญญาณตกลงไปไม่น้อยตกลงไปอยู่ใต้สะพานจำนวนไม่น้อย ต่างส่งเสียงร้องด้วยความตกใจกลัว บ้างกำลังถูกงูพิษฉกกัดคาบเอาไปกิน น่าสังเวชจริงๆ

 ภาพที่ 9  ขุมสำหรับคนไม่มีความละอาย

คนที่ไม่มีความละอายต่อการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของตน หลังจากตายแล้วดวงวิญญาณจะถูกลงโทษทรมานด้วยการตัดลอกถลกหนังหน้าออก

 ภาพที่ 10  ขุมนรกตัดลิ้นร้อยกราม

นักบวชที่ประพฤติผิดธรรมวินัยทางปาก เช่น กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น และเทศนาที่มีความหมายในทำนองสองแง่สองง่าม กับพวกคนที่กล่าวหาให้ร้ายผู้อื่นโดยมิชอบ ตลอดจนใช้วาจาแช่งด่าหยาบคาย หลังจากตายแล้วร่างวิญญาณจะถูกทรมาน

 ภาพที่ 11  ขุมนรกบดร่างวิญญาณ

พวกคนที่อกตัญญู ไม่รู้คุณคน พวกฆ่าทำลายชีวิตคนและสัตว์กับพวกมักมากทางกามารมณ์ คนจำพวกนี้เมื่อจบชีวิตลง ร่างวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้น นอกจากต้องถูกลงโทษทรมานตามผลกรรมอย่างหนักแล้ว ท้ายสุดยังต้องถูกนำตัวมาบดอัดจนร่างแหลก ละเอียดครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อปรับปรุงความเป็นคนเสียใหม่ ก่อนที่จะให้ไปสู่การเกิดและชดใช้หนี้กรรมต่อไป

 ภาพที่ 12  ขุมนรกตัดทอนแขนขา

พวกคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่สุจริตและฉวยโอกาสหวังรายได้ทางลัด พวกขโมย ฉกชิงวิ่งราว ปล้นฆ่า และพวกที่ใช้กำลังทุบตีพ่อแม่ผู้มีพระคุณคนจำพวกนี้หลังจากตายแล้ว ร่างวิญญาณของพวกเขาต้องถูกลงโทษทรมานอยู่ในนรกขุมนี้

 ภาพที่ 13  ขุมนรกนำมันร้อนกระเด็นใส่ร่าง

พวกเขียนหนังสือกับถ่ายภาพลามกและพวกที่ปรุงยาปลุกอารมณ์ทางเพศ พวกโรงพิมพ์ตลอดจนผู้ขาย คนจำพวกนี้เป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่ง ก่อความวุ่นวายหมัวหมองทางด้านจิตใจแก่ชาวโลกโดยมิชอบ หลังจากตายแล้วร่างวิญญาณของพวกเขา ต้องถูกลงโทษทรมานเป็นเวลาอันยาวนาน

 ภาพที่ 14  ขุมนรกงูพิษ

ชาวโลกที่ชอบเจาะหาช่องว่างของกฎหมายเพื่อกระทำความทุจริตกับพวกรับจ้างฆ่าคนอย่างเลือดเย็น พวกปากหวานใจเฉือดคอคอยยุแหย่ให้คนหลงผิดฆ่าทำลายกัน และพวกรับเหมาที่เจตนาลดวัสดุ-แรงงานผิดแบบก่อสร้าง คนจำพวกนี้จิตใจชั่วช้าเลวทรามยิ่งอสรพิษ คิดเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่นึกถึงอะไร ตายแล้วนอกจากต้องรับกรรมทรมานตามขุมนรกต่างๆ แล้ว ท้ายสุดยังต้องถูกลงโทษทรมานในนรกขุมนี้ โดยถูกงูพิษชนิดต่างๆ เจาะร่างวิญญาณ

 ภาพที่ 15  ขุมนรกกรอกยา

ภาพบนคือเบื้องหน้าของนักค้ายาปลอมและสิ่งเสพติด ผลิตยาปลอมและสิ่งเสพติด ในที่สุดต้องจบลงดังภาพล่าง  ยมบาลในขุมนรกได้กรอกยาน้ำสีดำให้กิน ซึ่งต้องกลืนกินด้วยความลำบากยากเย็น ถ้าไม่ยอมกินก็ถูกทุบตีอย่างทารุณ เป็นความทุกข์ทรมานที่ไม่สามารถพรรณาได้ เมื่อถูกกรอกยาเข้าปากแล้ว ทำให้ไส้พุงเกิดการปั่นป่วนเจ็บปวดมาก แต่กว่าจะสำนึกผิดได้มันก็สายเกินแก้เสียแล้ว

 ภาพที่ 16  ขุมนรกน้ำร้อนลวกมือ

เป็นขุมนรกที่ใช้น้ำร้อนๆ ลวกมือดวงวิญญาณของคนทำบาปในตอนยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ที่ชอบฉกชิงวิ่งราวลักขโมยและพวกที่ชอบหลอกลวงคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อน

 ภาพที่ 17  ขุมนรกประหารใจ