ห้องพระบ้านพี่พลอย ; สวดมนต์ออนไลน์

  สนใจเลือกฟังเสียงบทสวดมนต์อื่น  คลิ๊กที่นี้ค่ะ 

  

  สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนบล็อกบ้านพี่พลอย  วันนี้พลอยจ๋าจะชวนทุกๆคนมาสวดมนต์บท "กรณียเมตตสูตร" ค่ะ (อ่านออกเสียงว่า กะ-ระ-นี-ยะ-เมด-ตะ-สูด นะคะ) สืบเนืองมาจากการที่พลอยจ๋าได้นำธรรมนิยายอิงชีวประวัติ ของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (พระเทพสิงหบุราจารย์) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี  ซึ่งธรรมนิยาย ชุด มักกะลีผล และ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทั้ง 2 ชุดนี้ มีการกล่าวถึงอำนาจเมตตาบารมี ของบทสวดมนต์ กรณียเมตตสูตร อยู่หลายครั้ง ซึ่งคุณยายของหลวงพ่อได้สอนลูกหลานทุกคนให้สวดกรณียเมตตสูตรตั้งแต่เล็ก เพื่อป้องกันตนเองจากอุปัทวเหตุทั้งปวง อีกทั้งมีเมตตาช่วยให้เป็นมหาเสน่ห์แก่ผู้สวด  ผู้ใดได้พบเห็นจะเกิดเมตตานึกรักนึกชอบ กระทั่งผู้ที่โกรธเราก็ตามที่ เมื่อเราสวดบทกรณียเมตตสูตรนี้และแผ่เมตตาขอลุแก่โทษกับผู้นั้น เมื่อเขาพบหน้าเราความโกรธก็จะจ่างหายไป กับมีเมตตามหานิยมมาทดแทน จะทำกิจการใดลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดี  สามารถใช้ได้ทั้งกับผี สัตว์ป่า เทวดา มนุษย์ ทั้งหลายทั้งปวงค่ะ

พลอยจ๋าเองก็ไม่เคยสวดบทนี้มาก่อน แต่ตั้งใจ(หลังจากรับฟังธรรมนิยายมักกะลีผลจบแล้ว) จะเริ่มสวดกรณียเมตตสูตรอย่างจริงจัง เชื่อในอานิสงส์ของบทสวดมนต์ค่ะ  จึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกทุกท่านมาสวดมนต์กันเถอะนะคะ  ถ้าไม่เชื่อเรื่องอานิสงค์ อานุภาพของบทสวด  ขอให้สวดเพื่อทำสมาธิขั้นพื้นฐานกับตนเอง  การสวดมนต์ คือ การบำบัดจิตให้สงบในเบื้องต้นนะคะ  เป็นการพักสมองจากเรื่องยุ่งร้อยแปดที่ผ่านพบในแต่ละวัน ให้หยุดนิ่งและมีสติกับบทสวดมนต์ในขณะนั้น  เมื่อท่านกราบพระและสวดมนต์เป็นประจำ  จะพบกับแรงสงบในใจตัวเอง  ที่ไม่เคยทนได้ก็จะทนได้  ที่เคยทนได้แล้วก็จะทนได้นานกว่าปกติ สามารถพัฒนาจิตและชีวิตได้ดีกว่าปกติแน่นอนค่ะ อยากให้ลองทำกันดูนะคะ ไม่เชื่อไม่เป็นไรคะแต่อยากให้เปิดใจกว้างให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสอานิสงส์ผลบุญจากตัวท่านเองก่อน แล้วค่อยตอบคำถามที่ว่า "เชื่อ หรือ ไม่" ก็ได้นะค่ะ  เพราะยังไงเสียการเชื่อหรือไม่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ  สิ่งสำคัญอยู่ที่การปฎิบัติต่างหาก..  ขอให้ธรรมะคุ้มครองทุกท่านนะคะ  สวัสดีวันเสาร์ค่ะ..

  สนใจอ่านประวัติ บทสวดกรณียเมตตสูตร คลิ๊กที่นี้ค่ะ

  

 เสียงสวด  บทกรณียเมตตสูตร โดยท่าน พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ ป.ธ ๙)
วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพฯ  กราบอนุโมทนาค่ะ

 กรณียเมตตสูตร

กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ
สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
สันตุสสะโก จะสุภะโร จะ
อัปปะกิจโจ จะสัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ


อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
นะจะขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภุวันตุ สุขิตัตตา
เยเกจิ ปาณะภูตัตถิ
ตะสาวา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
ทิฏฐา วาเย จะอะทิฏฐา


เยจะ ทูเรวะสันติ อะวิทูเร
ภูตา วา สัมภะเวสี วา
สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
นาติ มัญเญะกะ กัตถะจิ นังกิญจิ
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา นาญญะ มัญญัสสะ ทุขะมิจเฉยยะ


มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะติริยัญจะ
อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา


สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปคัมมะ สีละวา
ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง  นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ

 

 คำแปลบทสวดกรณียเมตตสูตรค่ะ

กิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์ และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบ จะพึงทำคือ เป็นคนกล้า เป็นคนซื่อ เป็นคนตรง ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง เป็นผู้สันโดษ เลี้ยงง่าย มีภาระกิจน้อย คล่องตัว ระมัดระวังการแสดงออก รู้ตัว ไม่คะนอง ไม่คลุกคลีในตระกูลทั้งหลาย ไม่ประพฤติสิ่งที่วิญญูชนตำหนิติเตียนได้ พึงแผ่เมตตาจิต ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขกายสบายใจ มีความเกษมสำราญเถิด

ขอสัตว์ทั้งหลายบรรดามี ที่เป็นสัตว์ตัวอ่อน หรือตัวแข็งก็ตาม เป็นสัตว์มีลำตัวยาวหรือลำตัวใหญ่ก็ตาม มีลำตัวปานกลางหรือตัวสั้นก็ตาม ตัวเล็กหรือตัวโตก็ตาม ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตาม ที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตาม ที่เกิดแล้วหรือกำลังหาที่เกิดอยู่ก็ตาม ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงสุขกายสบายใจเถิด

บุคคลไม่พึงหลอกลวงผู้อื่น ไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามใครๆ ใม่ควรมุ่งร้ายต่อกันและกัน เพราะมีความขุ่นเคืองโกรธแค้นกัน

คนเราพึงแผ่ความรักความเมตตา ไปยังสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้ ดุจดังมารดาถนอมและปกป้องบุตรสุดที่รักคนเดียวด้วยชีวิต ฉะนั้น

พึงแผ่เมตตาจิตไปไม่มีขอบเขต ไม่คิดผูกเวร ไม่เป็นศัตรู อันหาประมาณไม่ได้ ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงทั่วทุกสารทิศ ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ตลอดเวลา ที่ตนยังตื่นอยู่ พึงตั้งสติอันประกอบด้วยเมตตานี้ให้มั่นไว้ บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวว่า การอยู่ด้วยเมตตานี้เป็นพรหมวิหาร ท่านผู้เจริญเมตตาจิตที่ละความเห็นผิดแล้ว มีศีล มีความเห็นชอบ ขจัดความใคร่ในกามได้ ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเป็นแน่แท้

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

Comment

Comment:

Tweet

Recommend