นางแก้วคู่บารมี

เรียบเรียง โดย อังคาร

  สวัสดีค่ะทุกคน คงพอผ่านตากันไปบ้างแล้วนะค่ะสำหรับพระประวัติของพระนางพิมพา ในชุด "นางแก้วคู่บารมี"  ซึ่งเป็นการเรียบเรียงพระชาติต่างๆ ของพระนางพิมพาที่ได้เกิดมาเป็น "คู่บารมี ร่วมบำเพ็ญเพียรสร้างมหากุศลคู่กับพระโพธิสัตว์"  โดยการอธิษฐานจิตขอร่วมภพร่วมชาติตั้งแต่ครั้นพระนางเสวยพระชาติเป็น "สุมิตตราพราหมณี"

โดยทางผู้เรียบเรียง คุณอังคาร ได้นำเสนอเป็นตอนๆ ทั้งสิ้น 23 ตอนค่ะ ( พลอยจ๋ารวมคำปรารภเข้าไปด้วย จึงกลายเป็น 24 ตอนน่ะนะคะ) ซึ่ง "นางแก้วคู่บารมี" นี้จะมีไฟล์เสียงบรรยายเพียงแค่ 11 ตอนแรกเท่านั้นน่ะคะ ตั้งแต่ตอนที่ 12 จนถึงตอนที่ 24 นั้น มีแต่เนื้อเรื่องค่ะ หากพลอยจ๋าสามารถหาไฟล์เสียงมาเพิ่มเติมได้จะนำมาใส่ให้นะคะ

นางแก้วคู่บารมี นั้น เป็นการเรียบเรียงเอาพระชาติต่างๆ ของพระนางพิมพาที่ได้มีการบันทึกไว้ในชาดก..

พลอยจ๋าขอขอบคุณ คุณอังคาร ผู้เรียบเรียงและคัดสรรพระประวัติของพระนางพิมพา มารจนาเป็น "นางแก้วคู่บารมี" มากๆค่ะ และขอร่วมอนุโมทนาบุญในการเผยแผ่สื่อธรรมะในครั้งนี้กับคุณอังคารและคณะผู้พากย์เสียงประกอบด้วยนะคะ บุญกุศลหรือปัญญาใดที่เกิดขึ้นจากการได้อ่านหรือฟังพระชาติต่างๆ ของพระนางพิมพา อันจะทำให้เกิดความอุตสาหะและแรงพยายามที่จะขวนขวายสร้างทำความดีต่อไปนั้น ขอให้เป็นอานิสงส์เกิดชาติหน้าภพใดขอให้เกิดในพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาสฟังธรรมจวบจนกว่าจะลุเข้านิพพานในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้น เทอญ..

  สนใจอ่าน  เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระชาติต่างๆ ของพระนางพิมพา  คลิ๊กที่นี้ค่ะ

   สารบัญ นางแก้วคู่พระบารมี  

  ขอเชิญเลือกรับฟังไฟล์เสียงอ่าน  และหรืออ่านเนื้อเรื่อง "นางแก้วคู่บารมี"  ได้ดังตอนต่อไปดังนี้ค่ะ..

     บทที่ 1 คำปรารภนางแก้วคู่บารมี

     บทที่ 2 นางแก้วคู่บารมี /พระนางพิมพา

     บทที่ 3 สุมิตตราพราหมณี /ปฐมจิตอธิษฐาน

     บทที่ 4 เจ้าหญิงประภาวดี /ด้วยจิตคิดเกลียดชัง 

     บทที่ 5 นางสุชาดา /รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย

     บทที่ 6 วิสัยหเศรษฐีภริยา /เกี่ยวหญ้าทำทานยามไร้สมบัติ

     บทที่ 7 ภริยาช่างหม้อ /หนีสามีออกบวช

     บทที่ 8 สัมมิลลหาสินีกุมารี /ทิ้งทรัพย์บวชเป็นดาบสสีนี

     บทที่ 9 จอมนางแห่งพาราณสี /ลวงพระสวามีด้วยผมหงอก

     บทที่ 10 พระราชธิดาพระเจ้าโกศล /จากนางทาสีเป็นมเหสีพระราชา

     บทที่ 11 พระสมุททวิชยาเทวี /อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า

    บทที่ 12 นางสีดา /ชายาพระราม

    บทที่ 13 โพธิปริพพาชิกา /ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม

    บทที่ 14 พระนางอุทัยภัทรา /ถือพรหมจรรย์ตามสู่สวรรค์

    บทที่ 15 จันทกินรี /ผู้ไม่มีใจออกห่าง

    บทที่ 16 สุภัททาเทวี /นางแก้ว

    บทที่ 17 พระนางจันทราเทวี /พระมเหสีพระเจ้าสุตโสม

    บทที่ 18 นางพระยานาคกัญญา

    บทที่ 19 สีวลีเทวี /คู่บารมีพระมหาชนก

    บทที่ 20 นางอมรา /ภริยามโหสถ

    บทที่ 21 พระนางจันทราเทวี /ใช้สัจจะช่วยพระสวามี

    บทที่ 22 พระนางมัทรี /มเหสีผู้เป็นมหาทาน

    บทที่ 23 พระนางยโสธราพิมพา

    บทที่ 24 บทสรุป คู่รัก-คู่บารมี 

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

เพลงไทยเดิมประกอบ ชื่อ ลาวม่านแก้ว ค่ะ..

Comment

Comment:

Tweet